Energetikai szakreferens tevékenysége

2021-08-03 09:55

KISKUNSÁGI-COOP Zrt.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 13-15.

Jelentés

energetikai szakreferens

tevékenységről

2020. évi jelentés

Készítette:

Energia Birodalom Kft.

1025 Budapest, Berkenye u. 2/b. 1/5.

Páll István Tamás

ügyvezető - energetikai szakreferens

 

KISKUNSÁGI-COOP Zrt.

Bevezető

- Energiafogyasztások és CO2 kibocsátások;

- Energetikai beruházások megtakarításait.

Társaságunk minden területen meg kíván felelni a vonatkozó, aktuális jogszabályoknak, így az energetika területén is.

A 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet továbbá a 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet alapján 2016. december 21-től minden vállalatnak akinek az energiafogyasztása, három év átlagát figyelembe véve meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, 100 000 m3 földgázt vagy 3400 GJ hőmennyiséget, annak munkajogilag és társaság jogilag független energetikai szakreferenst kell foglalkoztatnia.

A jelenleg hatályos 2016. évi CXXXVIII. törvény, 2015. évi LVII. törvény, illetve a 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodó szervezet fenti jogszabályokban meghatározott energiafogyasztások felett köteles energetikai szakreferenst alkalmazni. Társaságunk ennek eleget téve 2017. évtől alkalmaz energetikai szakreferenst. A jogszabályokban meghatározottak szerint ezúton eleget tesz annak a kötelezettségének, hogy a 2020. évi energetikai szakreferens tevékenységről az éves jelentést publikálja.

Társaságunk az éves energetikai szakreferens jelentésének adatait – jogszabályi kötelezettségének megfelelően – határidőig megadja – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére az arra rendszeresített módon.

Társaságunk – a Coop csoport szerves részeként – elkötelezett híve a társadalmi- és környezetvédelmi szerepvállalásnak. Ennek megnyilvánulásaként, energiafelhasználásunk csökkentésével a természet megőrzéséért teszünk a magunk módján. Ennek szem előtt tartásával, pénzügyi kereteink mértékében mindent megteszünk az energiatudatos működésért.

Jelen 2020. évi jelentés összefoglalást ad Társaságunk 2020. évi energetikai tevékenységéről, fogyasztásáról. A jelentés a következőket tartalmazza:

- Napelem termeléssel elért üvegháhatású gázok csökkentése;

- Energetikai beruházások megtakarításait.

 

Éves energiafelhasználási adatok:

Energiafelhasználás (kWh)

1 664 976

Primer energiafelhasználás (kWh)

2 973 624

Üvegházhatású gázkibocsátás (tonna CO2/év)

479,32

Napelem termeléssel elért üvegházhatású gázok csökkentése (tonna CO2/év)

-

Energiahatékonysági beruházással elérhető, tervezett éves energiamegtakarítás:

Tervezett éves primer energiamegtakarítás (kWh/év)

400 442

Tervezett éves üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés (tonna CO2/év)

59,60

Dolgozói szemléletformálás

Dolgozóinkat havi szinten energiatudatos szemléletformáló anyagok publikálásával fejlesztjük.

Forrás: http://www.kiskunsagicoop.hu/hirek/5_energetikai_szakreferens_tevekenysege