Energetikai szakreferens tevékenysége 2021

2022-05-10 09:55

 

 

 

KISKUNSÁGI-COOP Zrt.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 13-15.

Jelentés

energetikai szakreferens

tevékenységről

2021. évi jelentés

Készítette:

Energia Birodalom Kft.

1025 Budapest, Berkenye u. 2/b. 1/5.

Páll István Tamás

ügyvezető - energetikai szakreferens

 

Bevezető

 

Társaságunk minden területen meg kíván felelni a vonatkozó, aktuális jogszabályoknak, így az energetika területén

is.

 

A 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet továbbá a 2/2017. (II.16.) MEKH rendelet alapján 2016. december 21-től minden vállalatnak akinek az energiafogyasztása, három év átlagát figyelembe véve

meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, 100 000 m3 földgázt vagy 3400 GJ hőmennyiséget, annak munkajogilag és társaság jogilag független energetikai szakreferenst kell foglalkoztatnia.

 

A jelenleg hatályos 2016. évi CXXXVIII. törvény, 2015. évi LVII. törvény, illetve a 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodó szervezet fenti jogszabályokban meghatározott

energiafogyasztások felett köteles energetikai szakreferenst alkalmazni. Társaságunk ennek eleget téve 2017. évtől alkalmaz energetikai szakreferenst. A jogszabályokban meghatározottak szerint ezúton eleget tesz annak a

kötelezettségének, hogy a 2019. évi energetikai szakreferens tevékenységről az éves jelentést publikálja.


Társaságunk
az éves energetikai szakreferens jelentésének adatait jogszabályi kötelezettségének megfelelően határidőig megadja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére az arra

rendszeresített módon.

Társaságunk elkötelezett híve a társadalmi- és környezetvédelmi szerepvállalásnak. Ennek megnyilvánulásaként, energiafelhasználásunk csökkentésével a természet megőrzéséért teszünk a magunk módján. Ennek szem előtt

tartásával, pénzügyi kereteink mértékében mindent megteszünk az energiatudatos működésért.

 

Jelen 2021. évi jelentés összefoglalást ad Társaságunk 2021. évi energetikai tevékenységéről, fogyasztásáról. A

jelentés a következőket tartalmazza:

 

- Energiafogyasztások és CO2 kibocsátások;

 

- Energetikai beruházások megtakarításait.

 

 

Éves energiafelhasználási adatok:

 

Energiafelhasználás (kWh): 1 702 421

Primer energiafelhasználás (kWh): 2 962 589

Üvegházhatású gázkibocsátás (tonna):481,68

 

 

Energiahatékonysági beruházással elérhető, tervezett éves energiamegtakarítás:

 

Tervezett éves végső energiamegtakarítás (kWh/év): 97 653

Tervezett éves üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés (tonna): 27,00

 

Dolgozói szemléletformálás

Dolgozóinkat energiatudatos szemléletformáló anyagok publikálásával

 

Forrás: http://www.kiskunsagicoop.hu/hirek/5_energetikai_szakreferens_tevekenysege_2021